Verantwoording

De teksten op deze website zijn geschreven door Cor Vergeer. Fenna bracht de foto’s en de documenten onder in het landelijke archief van de SP en plaatste ze op deze website. De teksten zijn gebaseerd op ons persoonlijk archief over alles wat met de SP te maken heeft. Via de nabestaanden van Ans Koppers en Harry Boddé zijn de archieven over de SP van hen aan ons geschonken. Gerard Harmes heeft archiefmateriaal over zijn Leidse SP-periode aan ons ter beschikking gesteld. Dat alles maakt nu onderdeel uit van ons SP-archief. Daarin zitten alle originele pamfletten, brieven, verslagen, documenten, folders, krantenknipsels, foto’s, etc. Verder is gebruik gemaakt van SP-Media, het fotoarchief van de SP. Ons archief zal aan Erfgoed Leiden en Omstreken worden geschonken, zodat het openbaar en toegankelijk is. Voor een aantal artikelen zijn ook andere bronnen gebruikt. Met name is geput uit het archief van Historische Kranten van Erfgoed Leiden. De bronnen zijn steeds onder elk artikel vermeld. Het is onze bedoeling om bekendheid te geven aan het ontstaan en de ontwikkeling van de SP in Leiden. Daarover is tot nu toe weinig gepubliceerd en voor zover dat wel is gedaan is het onnauwkeurig en niet compleet. Ook willen wij anderen hiermee uitdagen om op basis van dit materiaal verder historisch onderzoek te doen.

Oproep

Graag willen wij in contact komen met iedereen die op de pagina’s van deze website genoemd wordt. Ook reacties van anderen die betrokken waren bij de acties van de SP in die tijd zijn van harte welkom.

Fenna en Cor Vergeer.

U kunt hier reageren