Verantwoording

De teksten op deze website zijn geschreven door Cor Vergeer. Fenna bracht de foto’s en de documenten onder in het landelijke archief van de SP en plaatste ze op deze website. De teksten zijn gebaseerd op ons persoonlijk archief over alles wat met de SP te maken heeft. Via de nabestaanden van Ans Koppers en Harry Boddé zijn de archieven over de SP van hen aan ons geschonken. Gerard Harmes heeft archiefmateriaal over zijn Leidse SP-periode aan ons ter beschikking gesteld. Dat alles maakt nu onderdeel uit van het  SP-archief Vergeer over de periode 1970 tot 1982. Daarin zitten alle originele pamfletten, brieven, verslagen, documenten, folders, krantenknipsels, foto’s, etc. Verder is gebruik gemaakt van SP-Media, het fotoarchief van de SP. Het SP- archief Vergeer is in juni 2019 aan het archief van Erfgoed Leiden en Omstreken geschonken, zodat het openbaar en toegankelijk is. Voor een aantal artikelen zijn ook andere bronnen gebruikt. Met name is geput uit het archief van Historische Kranten van Erfgoed Leiden. 

Boek over geschiedenis van de Leidse SP

Het is onze bedoeling om via deze website bekendheid te geven aan het ontstaan en de ontwikkeling van de SP in Leiden. Daarover is tot nu toe weinig gepubliceerd en voor zo ver dat wel gedaan is het onnauwkeurig en niet compleet.

Folder boek Bart van der Steen

 Parallel aan het maken van deze website heeft historicus dr Bart van der Steen een boek (1) geschreven over het begin van de Leidse SP-afdeling, dat in juni 2019 is gepresenteerd. Hij heeft daarbij volop gebruik gemaakt van het SP-archief Vergeer. Wij willen ook anderen uitdagen om op basis van dit materiaal verder historisch onderzoek te doen.

(1) Bart van der Steen, In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een SP-afdeling 1970-1982, Uitgeverij Verloren Hilversum 2019.

Een korte videopresentatie van het boek vindt u hier:  https://www.youtube.com/watch?v=PAa_5Szf3ng&feature=youtu.be

Voor recensies van het boek zie de volgende links

Uitgeverij Verloren: https://verloren.nl/boeken/2086/254/28507/politiek-en-bestuur/in-leiden-moet-het-anders 

Universiteitsblad Mare: https://www.mareonline.nl/achtergrond/f-c-klassenstrijd/ 

Leidsch Dagblad: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190521_48707781/arm-leiden-goede-voedingsbodem-voor-sp-in-de-jaren-zeventig?utm_source=google&utm_medium=organic  

De Tribune: https://www.sp.nl/sites/default/files/web_tribune_05_2019.pdf (p. 29)

De Socialist: https://socialisme.nu/de-geschiedenis-van-een-gemiddelde-sp-afdeling/

De Leidenaar: https://www.deleidenaar.nl/nieuws/algemeen/50197/-in-leiden-moet-het-anders- 

Hans Schuurman: http://www.schuurman1942.nl/2019/06/29/historische-constructie-van-sp-afdeling-leiden-in-de-70er-jaren/ 

Historisch tijdschrift Holland: http://tijdschriftholland.nl/recensie-in-leiden-moet-het-anders/

Oproep

Graag willen wij in contact komen met iedereen die op de pagina’s van deze website genoemd wordt. Ook reacties van anderen die betrokken waren bij de acties van de SP in die tijd zijn van harte welkom.

Fenna en Cor Vergeer.

U kunt hier reageren

Fout: Contact formulier niet gevonden.