Wonen

De acties van de SP op het gebied van wonen en huisvesting

Vanaf het ontstaan van de Socialistische Partij doen SP’ers onderzoek in de Leidse buurten. Daar komen zij in aanraking met allerlei vormen van woningnood. Samen met buurtbewoners wordt de strijd gevoerd. In de eerste helft van de 70’er jaren timmert vooral de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) aan de weg. Daarna volgen acties van SP Hulp-en InformatieDienst (SP-HID).