Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW)

In de eerste helft van de jaren 70 timmert de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) in Leiden aan de weg, een landelijke organisatie die door de SP is opgericht om iedereen te verenigen die in actie wil komen tegen allerlei vormen van woningnood. De eerste landelijke voorzitter is Koos van Zomeren (1), die in 1975 wordt opgevolgd door Willy Westbroek-Thomassen (2). In Leiden is de BHW een voortzetting van het Comité Woningnood. In een roerige vergadering van het comité in juni 1971 wordt op voorstel van Kees Walle (3) en Willem de Vroomen besloten om als Leidse afdeling van de BHW verder te gaan. Na de oprichting van de SP in 1972 is de BHW spraakmakend in de acties tegen verwaarlozing van woningen en huurverhoging.

Buurtvergadering, 16 mei 1974
in koffiebar van Hemerik, Besjeslaan
Vergadering aan de biljarttafel

In verschillende buurten vormen SP’ers samen met buurtbewoners BHW-comités. Die BHW-comités verspreiden pamfletten in de buurt, verkopen de Buurtkrant, het maandblad van de BHW, organiseren buurtvergaderingen, voeren gesprekken en schrijven brieven aan allerlei instanties.

Op haar hoogtepunt heeft de BHW meer dan 1000 leden in Leiden en zijn elf buurtcomités aangesloten bij de BHW. De BHW-Buurtkrant wordt huis aan huis voor twee kwartjes verkocht. Van de opbrengst worden acties gefinancierd, zodat de BHW niet afhankelijk is van subsidie of andere geldschieters en ongebonden en onafhankelijk kan opereren. Onder het motto ‘Dien het Volk’ zijn SP’ers de drijvende kracht in de BHW. Zij doen onderzoek en organiseren strijdbare buurtbewoners in actiecomités.

Acties van de BHW in Leiden:

  1. Zie ook: Koos van Zomeren
  2. Zie ook:   Thomassen, Willy
  3. Zie ook: Kees Walle

Lees ook over de betekenis van de BHW in Leiden.