SP Personalia

Personalia van SP-Leiden ( 1970 – 1982 ) op alfabetische volgorde

Lijst met Leidse SP-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 1974, 1978, 1982, zie achteraan

Ballegooijen van, Joke, mede-oprichter SP-Leiden en SP-Den Haag, huisarts van Ons Medisch Centrum (SP) in Oss en Nijmegen, gemeenteraadslid in Oss, later huisarts te Den Haag. https://www.kringhaaglanden.nl/index.php/profile/899/

Bas, Roel, middelbare scholier (Rembrandt SG), kaderlid SP-Leiden, overleden

Bender – Marks, Tonie, kaderlid SP-Leiden. Foto.

Boddé, Harry. Dr. Harry Boddé, Associate Professor, Division of Pharmaceutical Technology, Leiden/Amsterdam Center for Drug Research (LACDR), Leiden University, The Netherlands, (1950-1996). Mede-oprichter SP-Leiden. Voorman Leidse afdeling van het Milieu Actiecentrum Nederland (MAN). Overleden 1996.

https://search.proquest.com/openview/3ca34d0a29ea32fa7d65bb435f73e774/1?pq-origsite=gscholar&cbl=37334

Zie ook Mike Boddé over zijn broer Harry:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cabaretier-mike-bodde~bb87e3ba/

Bres de, Anneke, mede-oprichter SP-Leiden, huisarts en oprichter van Ons medisch Centrum te Oss (1975-2011), gemeenteraadslid Oss (1982-2002). Zij studeerde geneeskunde in Leiden en was bestuurslid van de NCSV (Nederlandse Christen-Studentenvereniging. Getrouwd met Hans de Bres.

https://www.medischcontact.nl/opinie/lezers-schrijven/lezersverhalen/lezersverhaal/positief-tegengeluid.htm

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/medies-centrum-bleef-middelpunt-van-sp-acties~b37f9e2d/

Bres de, Hans, mede-oprichter SP-Leiden. Hij werkte als omgeschoold lasser 2 jaar op scheepswerven, o.a. bij Boot in Leiden, werd bestuurslid van Ons Medies Centrum in Oss en  medewerker SP-Hulp- en Informatiedienst in Oss. Hij studeerde sociologie in Leiden en Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij actief in de studentenbeweging (eind ‘60/begin’70), daarnaast  werkte hij bij ca. 30 Leidse bedrijven. Vanaf 1973 werkte hij als docent sociologie, maatschappelijk werk en personeelswerk bij het hbo. Getrouwd met Anneke de Langen.

Bronkhorst, Peter, kaderlid SP-Leiden. Later ambtenaar bij de gemeente Leiden. SP-kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 1982.

Collé, Steef, medewerker SP-Leiden, foto.

Dijk van, Kees, bestuurslid SP-Leiden, 70’er jaren. (Eind)redacteur ‘Twintig’, blad VVDM (Vereniging Van Dienstplichtige Militairen), fotograaf.

http://www.wikiwand.com/nl/Twintig_(blad)

https://www.digibron.nl/search/detail/012ea59c02291ca6e436a327/straffen-uitgedeeld-aan-stakende-soldaten

Eekman, Corrie en Adri, Corrie was bestuurslid SP-Leiden. Adri was leraar Engels in het voortgezet onderwijs ( Louise de Coligny SG).

Egmond van, Tine, actievoerder Castellumweg, SP-kaderlid

Erkel van, Jan, leerling Rembrandt SG, kaderlid SP-Leiden.

Es van, Nico, bestuurslid SP-Leiden. Meubelmaker.

Harmes, Gerard, mede-oprichter SP-Leiden en oprichter SP-Alphen a/d Rijn (1978). Hij studeerde  Culturele Antropologie in Leiden en Sociale Geografie in Amsterdam, werkte 2 jaar als elektrisch lasser, werd daarna docent aardrijkskunde. Was fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Alphen van 1986-1999, Statenlid voor de SP in Zuid-Holland van 1995-2007 (waarvan fractievoorzitter van 2002-2007), regiovertegenwoordiger in het landelijk partijbestuur. Zie ook AD 26 dec. 2017.

Harmsen, Ton, mede-oprichter SP-Leiden, docent en onderzoeker aan de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur te Leiden, “I (…) worked at a large Rotterdam off-set printing business on the four-colour press and taught Marxism-Leninism. When the Socialist Party decided to join the elections, I continued my studies in Leiden” http://www.hum.leiden.edu/lucas/organisation/members/harmsenaje.html

Hout vd, Suze. Suze van den Hout – Flippo, kaderlid SP-Leiden, BHW stadsbestuur.   

Houten van, Tim, bestuurslid SP-Leiden, SP-gemeenteraadslid (’90-’98). Studeerde pedagogiek te Leiden, later praktijkdiploma loonadministratie (PDL). Hij werkte o.a. op het hoofdkantoor van de  Socialistische Partij in Rotterdam (1990–2009) als coördinator/databeheerder ledenadministratie en salarisadministratie. http://www.tvhouten.nl/mijngeschiedenis.html

Kervers, Mirjam, kaderlid SP-Leiden. Drijvende kracht achter Ouders op Herhaling. Overleden. https://leiden.sp.nl/nieuws/2018/03/in-memoriam-mirjam-kervers

Knöptels, Miep, voorzitter Leidse afdeling van de Vereniging Voorkomen Is Beter (VVIB) in 1976, studeerde medicijnen in Leiden en werkt nu als fotograaf

https://meepee-fotografie.nl/

Koelewijn, Floor, conrector Rembrandt SG te Leiden. In de 90-er jaren bestuurslid SP-afdeling Leiden.

Koppers, Ans en Bert, verzorgden vanaf 1977 de distributie van het SP-blad de Tribune voor de leden in Leiden, dwz losse bladen rapen, vouwen en nieten. Ook drukte Bert in het SP-gebouw aan de Groenesteeeg, later de Marnixstraat 10 duizenden folders aan de stencilmachine, later copyprinter.

Ans ging wekelijks mee de wijk in en stond bij de SP-kraam op de markt. Als nummer 2 op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 was ze de steun en toeverlaat van Cor Vergeer.

Bert was postbode. Ans was huisvrouw en fulltime vrijwilliger bij de SP.

https://leiden.sp.nl/nieuws/2015/09/in-memoriam-bert-koppers

https://leiden.sp.nl/nieuws/2011/01/zilveren-tomaat-voor-bert-koppers

Meurs, van, Theo, kaderlid SP-Leiden, SP-kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 1982, concierge. Foto.

Montanje – Gommans, Bep, kaderlid SP-Leiden, SP-kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 1982, bewoonster Antillenstraat

Ordeman, Piet, mede oprichter SP-Leiden, daarna lid in Rotterdam. Kreeg als linkse activist grafische ervaring in de drukkerij van studentenvereniging ALSV aan de Witte Singel in Leiden. In Rotterdam enkele jaren medewerker landelijke drukkerij van de net opgerichte SP (Socialistiese Partij) in de Rubroekstraat. Treedt uit de SP in 1975 en begint een uitgeverij, o.a. reisgids Albanie. http://www.ordeman.nl/historie.htm

Pellicaan, Jan, bestuurslid SP-Leiden, Actief in het CAR (Centraal Actiecentrum Rijnmond) https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Aksiekomitee_Rijnmond en het MAN.     

Reus de, Gerard, medewerker SP-Leiden, kunstschilder. https://www.kunstenaars-in.nl/leiden/de-reus-gerard

Rie de la, Willem en Annie (Anneke). Willem was actief lid bij SP-Leiderdorp en na verhuizing bij SP-Leiden, werkzaam als medewerker benzinepomp Willem de Zwijgerlaan. Echtgenote, Annie de la Rie, was bestuurslid SP-Leiden.

Rijn van, Wil, kraamverpleegster, zette zich in voor gezondheidstest(VVIB), SP-kaderlid. Dochter van de familie van Rijn van Boerderij ’t Geertje in Zoeterwoude. https://hetgeertje.nl/

Rohde, Fred, wiskundeleraar, free-lance fotokunstenaar, curator exposities moderne kunst, lid Ars Aemula Natura te Leiden. Als SP’er anti-asbest activist in de Vereniging Voorkomen Is Beter (VVIB).

https://www.pf.nl/agenda/retrospectief-fred-rohde-50-jaar-fotografie/

http://www.spiae.com/index_bestanden/FredRohdePhotography.htm

Ruyter De Wildt de, Jaap, bestuurslid SP-Leiden, juridisch adviseur, later advocaat.https://www.advocatenuurtarief.nl/Groningen/groningen/deruijterdewildt

Straathof, Arthur, medewerker SP-Leiden, leerling Rembrandt SG

Streef, Peter, kaderlid SP-Leiden

Sueters, Frans, bestuurslid SP-Leiden. Psychiatrisch verpleegkundige bij St. Bavo Noordwijkerhout. Foto.

Thomassen, Wilhelmina. Willy Thomassen, vh Westbroek, mede-oprichter SP-Leiden, mede-oprichter SP-Den Haag, volgde Koos van Zomeren op als landelijk voorzitter van de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) (1975-1977), verliet kort daarna de SP. Advocaat en procureur te ‘s-Gravenhage, rechter Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, rechter Europees Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg, raadsheer Hoge Raad der Nederlanden.

https://www.parlement.com/id/vi6mizowj2xa/w_m_e_willy_thomassen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_Thomassen

Valk, Hennie, medewerker SP-Leiden, werkte bij Hoogovens. SP-kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 1982. Foto 1, 2 en 3.

Vergeer, Cor, mede-oprichter van de SP-Leiden en jarenlang voorzitter van het afdelingsbestuur. Hij was het eerste gemeenteraadslid voor de SP in Leiden, tevens fractievoorzitter van 1982-2002, daarnaast regiovertegenwoordiger in het landelijk partijbestuur. In 1995/96 werkte hij als Tweede Kamer-fractiemedewerker en persoonlijk medewerker van Remi Poppe. Hij studeerde sociologie in Leiden en was als docent sociologie, maatschappelijk werk en personeelswerk werkzaam in het hbo. Getrouwd met Fenna Mudde. Voorafgaand aan deelname SP samen met Fenna Mudde en Margreet Zijlstra actief in het Nesbic (Netherlands Students Bureau for International Cooperation). Hij schaatste drie maal de Elfstedentocht.

Was bestuurslid Leidse Ren- en Tourvereniging Swift en organisator van de Joop Zoetemelk Classic

Vergeer, Fenna. Fenna Vergeer – Mudde is mede-oprichter SP-Leiden (organisatiesecretaris), voorzitter van de eerste SP-statenfractie in Zuid-Holland van 1995-2002, Tweede Kamerlid van 2002 – 2006, regiovertegenwoordiger in het landelijk partijbestuur. Zij studeerde Engels en Duits in Leiden en werkte als docent Engels, Duits en NT2/inburgering in het voorgezet onderwijs en bij het mbo. Was bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland en publiceerde De Onderwijsbubbel. Getrouwd met Cor Vergeer. Voorafgaand aan deelname SP samen met Cor Vergeer en Margreet Zijlstra actief in het Nesbic (Netherlands Students Bureau for International Cooperation). https://www.sp.nl/tribune/2002/tribune-72002-interview-met-fenna-vergeer

https://www.parlement.com/id/vg9fgopvrsxi/f_fenna_vergeer_mudde

Verkade, Willem, lasser. Bestuurslid SP-Leiden, 70’er jaren.

Vermeer, Co, bestuurslid SP-Leiden, 70’er jaren

Vogelenzang-Kop, Bep, bestuurslid SP-Leiden, SP-kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 1982. Foto.

Vroomen de, Willem, mede-oprichter SP-Leiden, oprichter SP-Leeuwarden, bestuurslid SP-Alkmaar, korte tijd lid van het landelijk SP-partijbestuur. Hij  studeerde sociologie in Leiden. Was korte tijd (‘69/’70) gemeenteraadslid voor de PSP in Leiden. Getrouwd met Marian Overdiep. https://oudleiden.nl/vroomen-w-de

https://www.sp.nl/tribune/2002/tribune-112002-van-35211-marian-vroomen

https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2016/11/historie-van-socialisme-en-de-betekenis-vandaag

Walle, Kees, In 1970 – 71 secretaris van de Algemene Leidse Studenten Vereniging , lid van de KEN. 1971-1972 Gemeenteraadslid voor de PSP.  https://oudleiden.nl/index.php?option=com_content&id=4857&catid=74&view=article

Wansink, Dick, bouwvakker, later eigenaar van jazzcafe The Duke te Leiden en tevens de drijvende kracht achter de Leidse Jazzweek. Bestuurslid SP-Leiden, 70’er jaren. Overleden 2004.
http://home.hccnet.nl/am.siebers/duke/frames-B.html

Westbroek, Jaap, mede-oprichter SP-Leiden, mede-oprichter SP-Den Haag, verlaat SP ca. 1976. Docent scheikunde. Voorzitter Esloo onderwijsgroep, waaronder Corbulocollege in Voorburg tot 2007, daarna wijkregisseur Laak Noord.. http://www.schoolfacilities.nl/huisvesting/wijkfunctie/2412-jaap-westbroek-esloo-praktijkonderwijs-dient-hoger-doel-in-haagse-probleemwijk-laak-noord

Wilk, van der – van Vliet, Hennie, medewerker SP-Leiden. Foto.

Zijlstra, Margreet, e/v Hans de Pater. Studeerde Geneeskunde in Leiden. Was actief in de NCSV (Nederlandse Christen-Studentenvereniging. Samen met Cor en Fenna Vergeer actief in het Nesbic (Netherlands Students Bureau for International Cooperation). Mede-oprichter SP-Leiden. Sociaal psychiater vanaf 1982. https://www.swpbook.com/auteur/616/margreet-de-pater

Zwart de, Pieternel. Pieternel de Zwart – Honders was mede-oprichter SP-afdeling Voorschoten. Verzorgde illustraties, o.a. bij SP- teksten en had kindermuziekgroepjes, waar Orff-muziek werd beoefend. Zette zich in voor de bouw van buurthuis de Boschbloem. https://voorschoten.sp.nl/nieuws/2016/10/grondlegster-sp-voorschoten-overleden

 

Lijsten met SP-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1974, 1978, 1982

 Gemeenteraadsverkiezingen 1974

 1. Gerard Harmes
 2. Anneke Beijen-de Langen
 3. Cor Vergeer
 4. Hans de Bres
 5. Harry Boddé
 6. Paul van Kesteren
 7. Fenna Vergeer-Mudde
 8. Willem Piket
 9. Willem de Haan
 10. Jan Pellicaan
 11. Margreet Zijlstra

 Gemeenteraadsverkiezingen 1978. SP heeft lijst 8.

 1. Cor Vergeer, leraar maatschappijleer
 2. Fred Rohde, wiskundeleraar
 3. Loes Weeda, huisvrouw
 4. Miep Knöptels, student medicijnen
 5. Nel Barnard, werkt bij de Tamboerijn in Leiden Zuid-West
 6. Wim van der Linden, conciërge van de school in de Merenwijk
 7. Harry Boddé, leraar scheikunde
 8. Henny van der Wilk, huisvrouw, organiseert VOS-kursus
 9. Leo Krakau, glazenwasser
 10. Suus van den Hout, huisvrouw
 11. Herman van Riet, timmerman
 12. Henk Hollebeek, kunstschilder
 13. Fenna Vergeer, lerares
 14. Gertrude Baris, student medicijnen
 15. Hennie Otto, huisvrouw
 16. Koos Erades, schilder
 17. Richard Nieboer, scholier
 18. Anneke Nieuwenhuizen, huisvrouw
 19. Ineke van Offeren, lerares
 20. Tim van Houten, scholier

 Kandidaten 1982. SP heeft lijst 10. Groepsfoto

 1. Cor Vergeer, Prins Frederikstraat
 2. Ans Koppers – Wentink, Hansenstraat
 3. Bep Montanje – Gommans, Antillenstraat
 4. Peter Bronkhorst, Evertsenstraat
 5. Tim van Houten, Hoge Woerd
 6. Fenna Vergeer – Mudde, Prins Frederikstraat
 7. Hennie Valk, Alexanderstraat
 8. Fred Frankhuizen, Roomburgerlaan
 9. Hennie van der Wilk – van Vliet, Dijkstraat
 10. Steef Collé, Transvaalhof
 11. Tonie Bender – Marks, Floresstraat
 12. Suus v.d. Hout, Sophiastraat
 13. Theo van Meurs, P. v.d. Aastraat
 14. Bep Vogelenzang – Kop, Drechtstraat
 15. Nico Verhoeff, Lammenschansweg
 16. Paul Laman, ’s Gravesandestraat
 17. Koos Boom, Hoflaan
 18. Willem van der Blom, Anna Paulownastraat
 19. Henk Breugom, Acaciastraat
 20. Peter Volwater, Havikshorst
 21. Cobie Siera, Pieter Bothstraat
 22. Ron Buyn, Condorhorst
 23. Bert Brugmans, Albertine Agnesstraat
 24. Ron Selier, Corellistraat
 25. Truus ‘l Ami, Veilingkade
 26. Marius van der Bent, Paramaribostrat
 27. Jan de Mey, Oranjegracht
 28. Gé Beurse, Jacques Urlusplantsoen
 29. Cor Ligtvoet, Uilenhorst
 30. Vera Opdam – Kuin, Maresingel