SP-Hulp- en Informatiedienst (SP-HID)

Halverwege de jaren ’70 begint de SP met de SP-Hulp- en Informatiedienst. Steeds meer mensen weten de SP te vinden als het gaat om vragen als ‘Hoe moet ik huursubsidie aanvragen?’ en ‘Waar moet ik zijn om bezwaar tegen de verhoging van de ozb te maken?’ De SP-HID houdt spreekuren in het SP-pand in de Groenesteeg, waar iedereen, SP-lid of niet, terecht kan met dit soort individuele vragen. Zo worden honderden vragen van individuele mensen behandeld, wat de SP veel goodwill oplevert.

Maar steeds meer wordt de SP-HID ook gebruikt voor acties in de buurt en op bedrijven. De naam van de SP wordt steeds bekender. Langzamerhand neemt de SP-HID de functie van de BHW en het MAN over. Zeker als bij de raadsverkiezingen van 1974 en 1978 blijkt dat de kiezers de acties van de BHW en het MAN wel waarderen maar niet onmiddellijk verbinden met de SP. In 1982 doet de SP wel haar intrede in de Leidse gemeenteraad.

Acties van de SP-HID: