SP-centrum in de Groenesteeg

SP-pand in de Groenesteeg van 1974 tot 2000

In het begin worden alle activiteiten van de jonge SP-afdeling bij de kaderleden thuis gedaan. Van vergaderingen tot stencilwerk, van spandoeken maken tot het vouwen van de Tribune (1), het ledenblad van de SP.

Voor het SP-centrum in de Groenesteeg bij de campagne voor de TK-verkiezingen 1977. Op de foto o.a. Harry Boddé, Gerard Harmes, Roel Bas, Miep Knöptels, Fenna Vergeer,
Fred Rohde, Cor Vergeer

Dat de Leidse SP’ers grote ambities en vertrouwen in de toekomst hebben blijkt uit het feit dat zij op zoek zijn naar een eigen huis voor de Leidse afdeling. In 1974 wordt het pand Groenesteeg 31-33 aangekocht, in de buurt bekend als de voormalige ijssalon van Gaasbeek. Het geld daarvoor komt voor de helft van een onderhandse lening van de kaderleden en voor de andere helft van een hypotheek van de bank. Jarenlang is ‘de Groenesteeg’ een begrip in de stad als centrum van alle SP-activiteiten. De leningen van de kaderleden zijn later allemaal met rente terugbetaald. In 1999 wordt het pand in de Groenesteeg verkocht en betrekt de SP-afdeling het pand in de Marnixstraat. 

(1) Tribune