Geschiedenis van de Leidse SP-afdeling

De Leidse SP-afdeling is een van de oudste afdelingen van de SP. Leidse SP’ers zijn betrokken bij de oprichting van de partij in 1972. Dan begint een groepje bevlogen jonge mensen een nieuwe politieke partij: de Socialistische Partij.  In 1982 doet de SP zijn intrede in de Leidse gemeenteraad en groeit daarna uit tot een grote partij.

BHW-actiecomité van wbv De Eendracht organiseert weigering huurverhoging en gaat accept-girokaarten ophalen. 1972-1973 Leden van het BHW-buurtcomité bellen aan bij huurders

In de tussenliggende tien jaar wordt daarvoor de basis gelegd. Dat gaat niet zonder slag of stoot in de roerige jaren ’70. De SP maakt het de autoriteiten knap lastig. Samen met betrokkenen organiseert de SP tal van acties en mobiliseert daarbij veel mensen zoals in de BHW en het MAN.

Demonstratie MAN tegen milieubelasting op de Breestraat. 1975. Met megafoon Cor Vergeer

 

 

Soms worden daarbij opvallende successen geboekt zoals een huurstop voor vooroorlogse woningen in Leiden Noord en de Kooi, het verbod op het lozen van asbeststof door Kruyt in Leiderdorp en de invoering van een medicijnenpaspoort.

Fred Rohde namens de vereniging ‘Voorkomen Is Beter’ bij de Leiderdorpse burgemeester Van der Have met handtekeningen tegen asbestlozingen door firma Kruyt. 1976

Ook doen massa’s mensen mee bij SP-acties voor vrede in Vietnam en tegen Apartheid in Zuid Afrika. Maar ook zijn er tegenslagen en teleurstellingen.

Hoe gaan de mensen van de SP in Leiden te werk?Welke acties worden georganiseerd? Welke resultaten worden geboekt? Wie zijn de Leidse SP’ers? Wie zijn er allemaal bij de acties betrokken? Hoe reageren de autoriteiten?

De heer Kapaan van de BHW uit de Transvaal laat staatssecretaris Marcel van Dam en wethouder Ham zien wat er allemaal door het dakbeschot zijn huis binnenkomt. 1973

Op deze site vind je veel verhalen over de acties van de SP tot 1982, met foto’s, pamfletten, krantenknipsels en nog veel meer.