Ouders op de bres voor betaalbare zwemles

In het voorjaar van 1982 maakt de gemeente bekend dat per 1 mei het jeugdtarief voor een zwemles wordt afgeschaft. Zwemlessen voor kinderen worden zo wel erg duur, want behalve dat speciale jeugdkaartje moet ook nog een leskaart van 30 gulden per maand worden gekocht. SP’er Fenna Vergeer organiseert de ouders en ontketent een actie voor behoud van het jeugdtarief.

Peter en Robert, een tweeling van 5 jaar, zitten op zwemles in zwembad De Zijl. Omdat er bezuinigd is op het schoolzwemmen geeft de gemeente korting van één gulden op het toegangskaartje voor kinderen die op zwemles zitten. Een normaal kaartje kost f 3,25, maar voor kinderen op zwemles is dat f 2,25. Bovendien moet elk kind een leskaart van 30 gulden per twee maanden hebben. Nu maakt de gemeente bekend dat per 1 mei 1982 het speciale kinderkaartje voor de zwemles wordt afgeschaft. Behalve de leskaart moet je nu  ook het volle pond betalen voor een toegangskaartje voor elke zwemles.

SP’er Fenna Vergeer start handtekeningen actie.

De moeder van de tweeling, Fenna Vergeer, is bestuurslid van de Leidse SP-afdeling. Zij merkt de onvrede van de ouders bij de wekelijkse zwemles van haar jongens. Er wordt wat af gemopperd in het restaurant van De Zijl, terwijl de ouders hun pupillen in de gaten houden. Maar daar laat ze het niet bij. Zij stelt een petitie op en start een handtekeningenactie. Ook stuurt zij namens de SP een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad. In 1982 heerst er een economische crisis met grote bezuinigingen en werkeloosheid. Zij schrijft: “Voor de oorlog probeerden de politieke bestuurders de ekonomiese krisis op te lossen door de lonen van de arbeiders te verlagen. Momenteel volgt men een geraffineerdere weg: stukje bij beetje worden de mensen voor steeds grotere uitgaven gesteld. Het resultaat is hetzelfde: het levenspeil van de mensen wordt aangetast en de dalende koopkracht doet de ekonomie nog verder in het dal zinken”

Actie heeft succes: kinderen krijgen een ‘65+ kaartje’

Leidsch Dagblad 21/5/1982

Nog dezelfde week hebben de ouders van meer dan 50 kinderen de petitie getekend. Al snel komt de directeur van de directie Sport en Recreatie, Jan Duivesteijn, op de hoogte van de actie. Hij vindt de bezuinigingen op zijn sportvoorzieningen ook maar niks en weet zich nu gesteund door de actie van de SP. Hij verzint een creatieve oplossing: Omdat er geen kinderkaarten meer zijn mogen zij voortaan op een 65+ kaartje van f 2,25 of een 65+ tienbadenabonnement van 18 gulden. Nog voordat de petitie en de handtekeningen op het stadhuis belanden stuurt Jan Duivesteijn een brief met zijn oplossing aan Fenna Vergeer. Hij verzoekt daarin om het besluit ook aan alle ondertekenaars van de petitie mee te delen. Bij de volgende zwemles vieren de ouders een spontaan feestje in het restaurant van zwembad De Zijl.

Bronnen:

  • SP-archief Vergeer, dossier 73. Hierin alle originele pamfletten, brieven, verslagen, documenten, knipsels, foto’s etc.
  • Leidsch Dagblad : 21/5/1982

Meer over werk en inkomen: http://www.geschiedenisspleiden.nl/sp-en-werk-inkomen/