Paul moet blijven!

demonstratie leerlingen Rembrandt SG mei 1975

In mei 1975 is het onrustig op de Rembrandt Scholengemeenschap aan de Burggravenlaan in Leiden. Aanleiding is het aangekondigde ontslag van Paul Marijnis, leraar Nederlands op het Rembrandt. Sommige leerlingen pikken het niet dat een populaire leraar met onconventionele lesmethoden met ontslag wordt bedreigd. Zij vormen een actiecomité dat de Leidse onderwijswereld wakker schudt. Maar ook bij sommige docenten van het Rembrandt is er verzet tegen de houding en het beleid van rectrix mevr De Boer- Pino. Zowel bij de leerlingen als bij de docenten roeren SP’ers zich.

“Het beleid is ongezond, het ontslag is ongegrond”

Op dinsdagochtend 20 mei 1975 gaat de Leidse onderwijswethouder Tesselaar(PvdA) al voor schooltijd naar de Rembrandt Scholengemeenschap. Hij wordt daar opgewacht door leerlingen, die van hem een verklaring eisen over het aangekondigde ontslag van hun docent Nederlands, Paul Marijnis. Na enig beraad wordt de discussie binnen voortgezet, maar dat leidt niet tot een bevredigende afloop.

Leidsch Dagblad, 20/05/1975

Want dezelfde ochtend nog trekken ruim 150 scholieren van het Rembrandt op naar het stadhuis met spandoeken als ‘Het beleid is ongezond, het ontslag is ongegrond’ en ‘Schijt aan het Beleid’. 

Leidse Courant, 21/05/1975

Nieuwe Leidsche Courant. 22/05/1975

 

Voor de wethouder hebben zij een petitie met ‘Paul moet blijven’.

 

Leraren richten docentencomité op

Het is al langer onrustig op het Rembrandt. Eerder in 1974 is er ook al een scholierenstaking geweest uit onvrede over sommige maatregelen van de schoolleiding. Maar ook onder de leraren is er veel weerstand tegen het beleid van de schoolleiding en het bevoegd gezag in de persoon van wethouder Tesselaar. Het aangekondigde ontslag van Paul Marijnis is de druppel die de emmer doet overlopen.

steunbetuiging leraren

Enkele docenten, onder wie Panc Batelaan, Floor Koelewijn en Fred Rohde richten een docentencomité op. In een brief aan de gemeenteraad, het bevoegd gezag van het Rembrandt, uiten zij hun onvrede over het “willekeurig, kneuterig en weinig inspirerend beleid” van de rectrix.

Leidsch Dagblad, 23/05/1975

Ook zijn zij teleurgesteld in wethouder Tesselaar, “die totaal niet heeft beantwoord aan de verwachtingen, deels gewekt door hem persoonlijk, deels door zijn politieke achtergrond.”  Op maandagmiddag 22 mei na de lessen demonstreren vijf docenten op de stoep voor het Rembrandt onder het spandoek ‘De school is ook van ons’. Zij houden dat de rest van de week vol.

 ‘Waar blijft de Boers bekering tot democratisering?’

Leidsch Dagblad, 24/05/1975

Op vrijdagmiddag 23 mei komt de scholierenactie tot een hoogtepunt. Ruim 250 leerlingen trekken door de stad van de Burggravenlaan via het Levendaal en de Nieuwe Rijn naar het stadhuis. Een aantal jonge SP’ers, die op het Rembrandt zitten, dragen hun steentje bij aan de organisatie, onder wie Roel BasArthur Straathof en Jan van Erkel.

De Leidse SP-afdeling is in het bezit van een megafoon en die komt nu goed van pas. Zij voeren spandoeken mee met de leuzen ‘Waar blijft de Boers bekering tot democratisering?’ en ‘Paul moet blijven’. Ook het spandoek ’Schijt aan het beleid’ van eerder deze week is er weer bij.

stadhuisplein

Op het stadhuisplein worden solidariteitsverklaringen voorgelezen van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ), de SP en het Algemeen Nederlands Jongeren Verbond (ANVJ).

steunbetuiging SP in de Tribune (1)

De scholieren laten hun eis dat, het ontslag van Paul Marijnis moet worden ingetrokken, nog eens luid en duidelijk horen. Na enige tijd komt wethouder Tesselaar naar buiten en via de SP-megafoon laat hij de menigte weten dat hij achter het ontslag blijft staan.

stadhuis

Op applaus hoeft hij natuurlijk niet te rekenen. “Tesselaar, huichelaar” is zijn deel. Wel schrijft hij in een antwoord op de brief van het docentencomité dat hij in juni een bijeenkomst op het Rembrandt wil organiseren met leerlingen, docenten, ouders, de schoolleiding en het bevoegd gezag om alle wensen en verlangens voor verandering en democratisering te inventariseren.

Draai van 180 graden. Ontslag ingetrokken

Op donderdagavond 29 mei komt de kwestie Marijnis aan de orde tijdens de vergadering van de raadscommissie voor Onderwijs. Het is druk op de publieke tribune, want behalve de hoofdpersoon zelf en de rectrix zijn er leerlingen, docenten en  ouders naar het stadhuis gekomen. Een leerling houdt nog een warm pleidooi voor aanblijven van zijn populaire leraar.

Leidse Courant, 30/05/1975

Als wethouder Tesselaar het woord krijgt zegt hij verbijsterd te zijn over de standpuntverandering van de schoolleiding. Onder druk van alle acties is dat gebeurd na een plenaire lerarenvergadering op dinsdag, waar een voorstel van de onderwijsbond, de ABOP, is aangenomen om het ontslag van Marijnis onder bepaalde voorwaarden in te trekken. De rectrix vindt nu verlenging van het dienstverband van Paul Marijnis toch wel uitvoerbaar.

De wethouder weet het nu allemaal ook niet meer en laat het oordeel aan de commissieleden. De meerderheid van de raadsleden schaart zich achter het voorstel van de ABOP, waarmee het ontslag van Paul Marijnis van de baan is.

Leids Actiecomité Scholieren

De scholierenacties op het Rembrandt zijn de motor voor de oprichting van een stedelijke scholierenorganisatie: het Leids Actiecomité Scholieren (LAS), dat de komende jaren op allerlei scholen in Leiden van zich laat horen.

foto’s

krantenartikelen

Bronnen:

  • SP-archief Vergeer, dossier 42. Hierin alle originele pamfletten, brieven, verslagen, documenten, knipsels
  • foto’s SP-archief Vergeer in media.sp. Fotograaf: Fred Rohde
  • Leidsch Dagblad: 17/5/1975; 20/5/1975; 23/5/1975; 24/5/1975; 30/5/1975.
  • Leidse Courant: 21/5/1975; 24/5/1975; 27/5/1975; 30/5/1975.
  • Nieuwe Leidse Courant: 22/5/1975
  • Agnes van Steen, Strijdcultuur, Leids activisme in de jaren ’70, Leiden, 2014

Meer over werk en inkomen: http://www.geschiedenisspleiden.nl/sp-en-werk-inkomen/

  1. Tribune