Cursisten ‘Ouders Op Herhaling’ op de barricaden

In april 1981 brengen cursisten van ‘Ouders Op Herhaling’  een demonstratief bezoek aan wethouder Van Dam (PvdA). Hun cursus, een vorm van tweedekansonderwijs, dreigt te verdwijnen. En dat pikken de cursisten niet. De cursus van Ouders Op Herhaling is tot dan toe gefinancierd door het ministerie van Onderwijs. Maar de liberale onderwijsminister Pais in het kabinet Van Agt-Wiegel schrapt de subsidie. Hij vindt volwasseneneducatie en bestrijding van analfabetisme geen taak van de rijksoverheid. De gemeente moet de bekostiging maar overnemen.

Leidsch Dagblad 12/2/1981

“Ik kan nu mijn kinderen helpen met huiswerk”

Ongeveer 300 cursisten, voornamelijk vrouwen, bezoeken wekelijks met groot enthousiasme de lessen. Eén van hen, SP-lid Suze van den Hout uit Leiden Noord, zegt hierover in de Tribune (1): “Ik heb vorig jaar een cursus taal, rekenen en algemene ontwikkeling gevolgd en dit jaar zit ik op Engels.

Tribune (1) mei 1981

We hebben niet alleen rekenen en taal weer opgehaald, maar leren ook hoe je belasting- of kinderbijslagformulieren moet invullen. Je kan je kinderen met hun huiswerk helpen en het is ook mogelijk om op deze manier aansluiting te krijgen op het vervolgonderwijs, zoals de (moeder)mavo.” De mensen die naar Ouders Op Herhaling gaan hebben vaak in hun jeugd door allerlei omstandigheden onvoldoende opleiding gehad.

Leidsch Dagblad 12/3/1981

Sommigen moesten al op hun 14e gaan werken of hebben door de oorlog de school gemist. Ouders Op Herhaling is voor hen een kans om hun kennis en algemene ontwikkeling bij te spijkeren.

 Tekort van 24 miljoen

Begin 1981 maakt onderwijsminister Pais (VVD) bekend dat Ouders Op Herhaling geen subsidie meer krijgt. Wethouder Hans van Dam (PvdA) heeft al laten weten dat hij Ouders Op Herhaling sympathiek vindt, maar de gemeente zit met een gat van 24 miljoen op de begroting.

Leidsch Dagblad 7/4/1981

De cursisten van Ouders Op Herhaling laten zich echter niet afschrikken door een miljoenengat. Met steun van de SP organiseren zij een actie voor het behoud van hun cursus. Op maandag 6 april 1981 trekken ze demonstratief op naar het stadhuis. Wethouder van Dam neemt de petitie in ontvangst. De cursusleidsters Virginia Guillen en Mirjam Kervers zeggen op de demonstratie dat minister Pais aan de gemeente het genoegen heeft gegeven om Ouders Op Herhaling om zeep te helpen. De gemeente moet de minister dat genoegen toch niet gunnen?

Leidse Courant 7/4/1981

Klein bosje rode rozen

In de hal van het stadhuis wordt een petitie met honderden handtekeningen aan de wethouder overhandigd. Die zegt dat hij Ouders Op Herhaling een belangrijke instelling voor tweedekansonderwijs vindt en dat hij zijn best zal doen om het voor Leiden te behouden. Hij krijgt een klein bosje rode rozen en wordt uitgedaagd zijn socialistisch hart te laten spreken:

“Voor het laatste geld is dit bosje gekocht.

Een grote bos krijgt u als u het geld hebt gezocht.

Toon u een echte socialist,

Voor mensen die vroeger de boot hebben gemist.”

Ouders Op Herhaling gered

Leidsch Dagblad 23/4/1981

Het beroep op de socialistische gezindheid van de wethouder heeft effect, want later in de maand stelt hij de gemeenteraad voor om Ouders Op herhaling op te nemen in het Sociaal Plan en jaarlijks een bedrag van 100.000 gulden ter beschikking te stellen. De raad gaat daarmee akkoord. Ouders Op Herhaling kan de komende jaren vooruit.

Bronnen

  • SP-archief Vergeer, dossier 69. Hierin alle originele pamfletten, brieven, verslagen, documenten, knipsels, foto’s etc.
  • Leidsch Dagblad : 7/2/1981; 12/2/1981; 12/3/1981; 7/4/1981; 23/4/1981
  • Leidse Courant: 7/4/1981
  • Tribune nr 9, mei 1981

Meer over werk en inkomen: http://www.geschiedenisspleiden.nl/sp-en-werk-inkomen/

  1. Tribune