De Tribune

De Tribune is het blad van de SP dat alle leden maandelijks in de bus krijgen. In de beginjaren van de SP maakt de partij onderscheid tussen ‘kaderleden’ en ‘Tribune-lezers’. De kaderleden vormen het afdelingsbestuur, dat besluiten neemt over welke acties ondernomen worden en wat elk kaderlid gaat doen. Een van de dingen die kaderleden regelmatig doen is de verkoop van de Tribune. Dat doen kaderleden door huis aan huis met de Tribune langs te gaan vooral in buurten waar SP’ers actief zijn in de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW), het Milieu Aktiecentrum Nederland (MAN) of de vereniging Voorkomen Is Beter (VIB).  Zo wordt de SP als politieke partij langzaam maar zeker bekend in de Leidse buurten en worden veel mensen van BHW- en MAN-buurtcomités lid van de SP. 

Leids Nieuws in de Tribune met tekeningen van Pieternel de Zwart

Vanaf het ontstaan van de SP wordt zo een bestand van ‘vaste kopers’ van de Tribune opgebouwd. Omstreeks 1980 besluit de landelijke leiding van de SP om aan die vaste kopers te vragen om lid te worden van de SP. Zo wordt het ledenbestand van de SP opgebouwd.

Leids Nieuws in de Tribune met tekeningen van Pieternel de Zwart

Eind 1980 heeft de Leidse afdeling van de SP een bestuur van 10 mensen en 800 leden, die contributie betalen en elke maand de Tribune ontvangen. Speciaal voor hen wordt een Leids nieuws pagina gemaakt die in de Tribune wordt gevouwen.

De Tribune belangrijk voor financiën van de SP-afdeling

In de beginjaren van de partij is de Tribune ook belangrijk voor de financiën van de partijafdelingen. Van elke verkochte Tribune is een kwart voor de afdelingskas. Wel moet het aantal Tribunes van te voren bij ‘landelijk’ besteld en betaald worden. Dat zorgt ervoor dat er geen Tribunes onverkocht blijven liggen, want dat gaat ten koste van de afdelingskas. Bovendien betekent dit: hoe meer Tribunes verkocht worden hoe meer geld voor de afdeling. Voor de SP landelijk is het een garantie voor een betaalde afname van de Tribune. Vanaf de oprichting van de partij tot 1982 geldt dit systeem voor al het drukwerk van de SP: de Tribune, brochures, de BHW-Buurtkrant, MAN-publicaties enz.

Tribune-avonden

In de 70-er jaren organiseert de SP in Leiden regelmatig ‘Tribune-avonden’.  Lezers van de Tribune worden uitgenodigd om met de ‘kaderleden’ van gedachte te wisselen over actuele thema’s. “Op deze avonden praten we over de strijd voor socialisme in Nederland, in verband met de brandende problemen in deze kapitalistiese maatschappij.”  staat op een uitnodiging voor een Tribune-avond. Op 21 juni 1973 gaat het bijvoorbeeld over het milieu, op 20 september 1973 over de gebeurtenissen in Chili met Allende en op 25 oktober 1973 over de gezondheidszorg.