Ronny Vink weg bij Leidsch Dagblad

Huurdersvergadering Spandoek van BHW-buurtcomité Werkmanswoningen 1971-1977

Huurdersvergadering 1973. Ronny Vink schrijft erover in het Leidsch Dagblad.

De acties van de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) in het begin van de 70-er jaren trekken de aandacht van de pers in Leiden.  Vooral het Leidsch Dagblad schrijft herhaaldelijk over de strijd van buurtbewoners  voor renovatie en tegen huurverhogingen. Ook sturen BHW-buurtcomités vaak ingezonden brieven voor de rubriek Lezers Schrijven, die meestal ook geplaatst worden.

 

Ronny Vink schrijft over wat er in de buurt leeft

Ronny Vink is in 1973 journaliste van het Leidsch Dagblad. De bekende rubriek “Allegaar”,  waarin allerlei korte nieuwsberichten uit de stad geplaatst worden staat onder haar redactie. Zij heeft veel contacten in de Leidse buurten waar de BHW (Bond van Huurders en Woningzoekenden) actief is en bezoekt vergaderingen van de buurtcomités. In haar artikelen laat ze buurtbewoners volop aan het woord, wat in die tijd uitzonderlijk is. En dat schiet bij sommige autoriteiten in het verkeerde keelgat.

Leidsch Dagblad 30 maart 1973

Leidsch Dagblad 30 maart 1973

Zo plaatst het Leidsch Dagblad op 30 maart 1973 onder een vette kop “Bestuur De Eendracht woedend op Ronny Vink” een 4-koloms ingezonden brief van Eendracht-voorzitter B. Oudshoorn.  Daarin verwijt Oudshoorn Ronny Vink subjectieve en misleidende voorlichting en geen oog voor wat het bestuur allemaal heeft gedaan.

Leidsch Dagblad 3 april 1973

Leidsch Dagblad 3 april 1973

Een paar dagen later op 3 april verschijnt er in de rubriek Lezers Schrijven een berichtje van de BHW: “Ronny Vink schrijft de waarheid”.  Een week later wordt het  bestuur-Oudshoorn door de leden van de woningbouwvereniging De Eendracht (1) naar huis gestuurd. Er komt een nieuw bestuur met een aantal BHW-leden.

Ronny LD a 13 juni 1973

Leidsch Dagblad 13 juni 1973 deel 1

 

Op 13 juni schrijft Ronny Vink een groot artikel over de problemen bij de woningen van Ons Belang (1) in Leiden Noord onder de kop: “Wij stinken ons huis uit”. Niet alleen buurtbewoners, maar ook ir. Post van de Nationale Woningraad en projectleider de heer Van Apeldoorn komen aan het woord. Het stuk is één grote aanklacht tegen de gang van zaken met slechte renovatie en huurverhogingen bij Ons Belang.

Ronny LD b 13 juni 1973

LD 13 juni 1973 deel 2

Eerder al in maart was het bestuur van Ons Belang afgetreden naar aanleiding van een aangenomen motie van wantrouwen op de ledenvergadering, omdat het bestuur de wens van de leden om de huurharmonisatie niet door te voeren,  naast zich neerlegde. Door de leden wordt een nieuw bestuur gekozen met als voorzitter G. Seysveld (2), dat de huurharmonisatie wil schrappen en de renovatie wil oppakken.

Op 21 juli schrijft Ronny Vink een paginagroot stuk in het Leidsch Dagblad over de moeilijkheden en tegenwerking die de nieuwe besturen van De Eendracht en Ons Belang ondervinden om de huurverhoging tegen te houden en renovatie volgens wensen van de bewoners op gang te brengen.

Leidsch Dagblad 21 juli 1973

Leidsch Dagblad 21 juli 1973

Het is een stuk op basis van interviews met nieuwe bestuursleden van de twee woningbouwverenigingen met als kop: “Vechten voor lage huur en goed onderhoud”.  Zij vertellen over de weigering van de Stichting Centrale Boekhouding en de Centrale Onderhoudsdienst om mee te werken met renovatie zonder huurverhoging. Beide instanties staan onder beheer van de Gemeente.  In het stuk van Ronny Vink wordt duidelijk hoe moeilijk de strijd tegen verpaupering,  te hoge huren en tegen een bedillerige overheid  is voor de nieuwe besturen.

LD 3 juli 1973 "Allegaar"Ronny Vink is ziek

LD 3 juli 1973 “Allegaar”Ronny Vink is ziek

Even geen “Allegaar” meer.  Geen plaats voor Ronny Vink

Op 4 september 1973 verschijnt de laatste Allegaar onder redactie van Ronny Vink. Daarna is de rubriek uit het Leidsch Dagblad verdwenen tot 22 november, maar dan onder redactie van Paul Wolfswinkel. Ook verschijnen er geen stukken meer van Ronny Vink in de krant. Wat is er gebeurd? Hoofdredacteur Han Mulder wil een andere koers varen met het Leidsch Dagblad waarin geen plaats was voor Ronny Vink. Ze heeft onenigheid met de hoofdredacteur over haar houding tegenover de actiecomités. De druk op Ronny  wordt tenslotte zo groot dat zij tot 1 januari geschorst wordt en haar contract daarna niet wordt verlengd.

Ronny img332 (1)

In oktober staat het op de agenda van het overleg van de  buurtcomité’s van de BHW. Besloten wordt een ingezonden brief aan het Leidsch Dagblad te sturen waarin de BHW betreurt “dat deze populaire journaliste wordt ontslagen.”

BHW-Buurtkrant 11/73

BHW-Buurtkrant 11/73

 

De brief wordt niet geplaatst. Ook het landelijk bestuur van de BHW bemoeit zich met de zaak. Voorzitter Koos van Zomeren (3) benadert Ronny Vink voor een interview in de Buurtkrant, het BHW-blad. Ronny wil dat niet. “Zij wil zich zelf niet op de voorgrond plaatsen”. Wel schrijft Koos een kort stukje in de Buurtkrant van oktober 1973. Ronny Vink, een journaliste die schrijft over wat er in de buurt leeft, mag haar werk niet meer doen bij het Leidsch Dagblad.

 

Na ruim 40 jaar verlaat Ronny Vink de redactie van Klik, verstandelijk gehandicaptenzorg, https://www.klik.org/Nieuws/Ronny_Vink_Lobbyist_voor_de_underdog-151202093000

Bronnen:

  • SP-archief Vergeer, dossier 15 en 16. Hierin alle originele pamfletten, brieven, verslagen, documenten, knipsels, etc
  • Foto’s SP-archief Vergeer in media.sp
  • Leidsch Dagblad: 30/3/1973; 3/4/1973; 13/6/1973; 21/7/1973
  • BHW-Buurtkrant 11-1973

(1) Zie: wbv De Eendracht en Ons Belang

(2) Zie: G. Seysveld

(3) Zie: Koos van Zomeren

Meer over werk en inkomen: http://www.geschiedenisspleiden.nl/sp-en-werk-inkomen/