‘Voorkomen Is Beter’ start actie voor medicijnenpaspoort

 vibpaspoort19790300pamflet002In het voorjaar van 1979 start de vereniging ‘Voorkomen Is Beter’ (VIB), een initiatief van de SP, een handtekeningenactie in Leiden voor invoering van een medicijnenpaspoort. In een folder die huis aan huis verspreid wordt staat: Door bijwerkingen van geneesmiddelen belanden jaarlijks duizenden mensen in het ziekenhuis.vibpaspoort19790300pamflet003 Jaarlijks groeit het aantal medicijnen… Elke fabrikant wil zijn graantje van de geneesmiddelenwinst meepikken… Hoeveel het de industrie waard is om zijn medicijnen aan de man te brengen, blijkt uit de f 5.000,- per arts per jaar die ze aan reklame uitgeeft.” De folder eindigt met: “Mogen we ook op uw handtekening rekenen? Binnenkort komen medewerkers van de VIB bij u langs.”

vibpaspoort008

Weet wat je slikt

Met de handtekeningen wil de VIB er bij de werkers in de gezondheidszorg op aandringen hun medewerking aan het medicijnenpaspoort te verlenen. In een brief aan alle huisartsen, specialisten en apothekers in Leiden informeert Fenna Vergeer namens de VIB  hen over de actie en legt zij nut en noodzaak van een medicijnenpaspoort uit. “Een medicijnenpaspoort is een kaart waarop de apotheker alle medicijnen noteert die een patiënt krijgt voorgeschreven. Daardoor wordt het gebruik van teveel of verkeerde medicijnen voorkomen. Ook kan het medicijnenpaspoort een belangrijke rol spelen bij het bewust worden van de eigen gezondheidssituatie.”

VIB-Visieaugustus 1979

VIB-Visieaugustus 1979

Van de medische beroepsgroep komen er enkele positieve reacties. Veel meer positieve reacties horen medewerkers van de VIB als ze bij de mensen in de buurt langs gaan voor een handtekening. Elke vrijdag wordt een pamflet met de kop “Weet wat je slikt” in een bepaalde buurt in de bus gedaan. Op maandag gaan de VIB-vrijwilligers dan weer langs. Het blijkt dat dit initiatief succes heeft. Bijna iedereen zet zijn handtekening.

Neem geen centen van ziekenfondspatiënten

Minstens zo belangrijk zijn de verhalen die de VIB-medewerkers aan de deur te horen krijgen. Zo merken zij de grote verontwaardiging over de 100 gulden eigen risico voor ziekenfondspatiënten en de bijbetaling van 10 gulden bij ziekenhuisopname, die de regering Van Agt-Wiegel wil invoeren.

De VIB laat postkaartjes drukken met een spotprent van Van Agt en Wiegel en de tekst “Regering , neem geen centen van ziekenfondspatiënten!” De VIB vraagt vrijwilligers om mapjes met vijf van deze kaartjes af te nemen. Zij kunnen de kaartjes dan verder in eigen kring verspreiden.

Zo begint het sneeuwbaleffect: “Het begint met een klein balletje, dat sneller en sneller uitgroeit tot een reuzenlawine waaronder Van Agt, Wiegel en consorten worden bedolven.”

Raadslid Toos Fallaux (PvdA) (1) pakt de draad op. SP maakt het af in de gemeenteraad.

De actie voor het medicijnenpaspoort gaat intussen onverminderd verder. VIB-vrijwilligers halen handtekeningen op onder ouderen, bij ziekenhuizen, in wachtkamers en huis aan huis in de buurt. In juni 1979 staat de teller in Leiden op 8.000 handtekeningen.

Leids Nieuwsblad 19 maart 1986

Leids Nieuwsblad 19 maart 1986

De gemeenteraad wordt gevraagd zich in te zetten voor invoering van het paspoort. Maar vooralsnog is er van die kant weinig belangstelling. Pas bij de begrotingsbehandeling voor 1981 wordt het verzoek van de VIB opgepakt door Toos Fallaux, raadslid voor de PvdA. Maar uiteindelijk besluit de Leidse raad in 1984 op voorstel van het eerste SP-raadslid Cor Vergeer om het medicijnenpaspoort in te voeren.vibpaspoortbrfgemeente010 In maart 1986 wordt het eerste Leidse medicijnenpaspoort door wethouder Fred Kuijers (VVD) uitgereikt aan de heer Minke, voorzitter van de Leidse Ouderenraad. Die beklaagt zich nog dat het allemaal wel erg lang heeft geduurd en dat hij er lang niets van gehoord heeft. Dat kan wethouder Kuijers gevoeglijk in zijn zak steken.

(1) Zie: Toos Fallaux

Bronnen:

  • SP-archief Vergeer, dossier 37 en 38. Hierin alle originele pamfletten, folders, brieven, verslagen, documenten, knipsels, foto’s etc.
  • VIB-visie, augustus 1979.
  • Leids Nieuwsblad 19/3/1986.

Meer over gezondheid: http://www.geschiedenisspleiden.nl/sp-en-gezondheid/