Milieu Aktiecentrum Nederland (MAN)

Al voor 1970 voert het ‘Centraal Aksiekomitee Rijnmond’ (CAR) onder aanvoering van Remi Poppe en samen met buurtbewoners en arbeiders in de Rijnmond, acties tegen illegale lozingen van bedrijven. Bedrijven wordt geen strobreed in de weg gelegd om hun giftig afval te lozen in het water en de lucht. Van milieuwetgeving  is nauwelijks sprake, laat staan van controle daarop. In 1972 bij de oprichting van de SP richt Remi Poppe het Milieu Actiecentrum Nederland (MAN) op, waarvan hij landelijk de drijvende kracht wordt. Door het MAN worden samen met buurtbewoners en werknemers  in de jaren ‘70 grote milieuschandalen aan de kaak gesteld. Een paar uit een lange rij: Biliton in Arnhem, Diosynth in Oss, Uniser Moerdijk, Verdugt in Tiel, Lekkerkerk, etc.

Remi Poppe en Harry Boddé, MAN vergadering tegen milieubelasting 1976

In 1975 wordt in Leiden voor het eerst de milieubelasting geïnd door het Hoogheemraadschap Rijnland. Dat is voor de Leidse SP het sein om de buurten in te gaan en aan buurtbewoners te vragen wat zij ervan vinden. Dat leidt tot oprichting van MAN-comités in verschillende Leidse buurten.

Onder de leus “Geen belasting op onze poep. Reinig eerst die andere troep.” worden de acceptgirokaarten met de heffing opgehaald.

Demonstratie MAN tegen milieubelasting op de Breestraat. Met megafoor Cor Vergeer

In de MAN-comités geven de SP’ers leiding aan de acties en zorgen voor  faciliteiten als drukwerk en vergaderruimte.

Ook worden in 1973 MAN-comités gevormd in Staalwijk tegen de overlast door de HCG (Hollandse Constructie Groep) en in de buurt van de Lammenschansweg tegen stankoverlast door Fasson. In hetzelfde jaar wordt een MAN-comité opgericht tegen de bouw van een kerncentrale in het Duitse Kalkar. Ook hier verlenen Leidse SP’ers allerlei diensten en zorgen dat de organisatie van acties soepel verloopt.

Acties van het MAN:

Andere acties op gebied van milieu: