10 jaar SP-Leiden in beeld

img362“Ik wist zeker dat we het deze keer zouden gaan halen”, aldus campagneleider Fenna Vergeer.

“We hebben alle leden gebeld en gevraagd of ze 4 x kort achter elkaar een folder met een overzicht van de SP-activiteiten wilden verspreiden. Het enthousiasme was groot. Daardoor wist ik het.”

Op de SP-verkiezingsavond in De Leidse Schouw werd een overzicht getoond van 10 jaar SP in Leiden.

 

 Foto’s van de SP-verkiezingsavond

Samenvatting van de presentatie “Dat is duidelijk Leiden, 10 jaar SP-Leiden in beeld”,  met een epi(dia)skoop door Fenna Vergeer, 1982. 

De Leidse Schouw, Lange Scheistraat, maandag 24 mei

 Dat is duidelijk Leiden. Met de markt, De Burcht, het zicht vanaf De Burcht op de Hooglandse kerk, de Coelikerk en de Marekerk, Leiden Noord, de gasfabriek, flats van de Merenwijk en het Stadhuisplein …

 

Cor Vergeer bij de Hoogstraat

Cor Vergeer op de Hoogstraat

De SP is te vinden op de markt …. in de langste marktkraam van Leiden: van Zeeman tot Vinke …

Hennie Valk op de Hoogstraat

Hennie Valk op de Hoogstraat

 

 

SP-Leiden heeft sinds 8 jaar een eigen pand, aangekocht met schenkingen van kaderleden …

 

Terug naar de beginperiode van de SP-Leiden …

De SP is te vinden in de wijken. … Hier volgen enkele hoogtepunten …

Julianastraat

Julianastraat

De SP staat aan de wieg van de nieuwbouw in Leiden Noord. 10 jaar geleden kwamen de bewoners, georganiseerd in de Bond van Huurders en Woningzoekenden, de BHW, in actie tegen verkrotting en desondanks huurverhoging door minister Udink (CHU, later topfunctionaris bij Ogem) …

De huurders weigerden massaal de huurverhoging en eisten goed onderhoud …

De Kooi

De Kooi

 

 

renovatie in De Kooi

renovatie in De Kooi

 

Zo ook in de Kooi … 

Acties voor renovatie en nieuwbouw hadden succes …

Stuyvesanthof

Stuyvesanthof

 

Ook in de Fruitbuurt en in de Hoven aan de Willem de Zwijgerlaan wisten ze: huurverhoging krijg je automatisch, maar voor goed onderhoud moet je vechten …

 

Ze namen contact op met de SP-Hulp- en Informatiedienst

Buurtcomité in de gemeenteraadszaal

 

 

Het buurtcomité Hoven Willem de Zwijgerlaan op bezoek bij de Gemeenteraad. Er wordt resultaat geboekt: nieuwe raamkozijnen en dubbele beglazing …

Horsten Merenwijk

Horsten Merenwijk

Bij de PCW in de Horsten vertoonden de betrekkelijke nieuwe flats bouwfouten in de daken. De clorius-warmtemeters functioneerden niet goed. Bewoners verenigden zich met succes in de SP-Hulp en Informatiedienst …

Heerma, Vondellaan

Heerma, Vondellaan

 

Lege kantoor- en koopflats naast woningnood

10.000 woningzoekenden

op zoek naar een betaalbare woning …

Oranjegracht

Oranjegracht

 

 

Actie op de Oranjegracht:

wel nieuwbouw,

maar van slechte kwaliteit, en f 100,- te duur …

 

uit een SP-folder

uit een SP-folder

 

De SP wil werkeloosheid en woningnood bestrijden met een gemeentelijk bouwbedrijf …

Musicaal intermezzo, met gitaarbegeleiding van Frans Sueters

Remi Poppe

Remi Poppe

 

Het Milieu Aktie Centrum Nederland (MAN) werd door de SP opgericht om de strijd tegen de milieuvervuiling te voeren …

Hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat

Hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat

 

Burgers weigerden massaal de milieu-heffing van het Hoogheemraadschap Rijnland te betalen, omdat de bedrijven vrijuit gingen. “Geen belasting op ontlasting” en “Schoner produceren zullen we leren” …

RS21137_img048c

Fred Rohde biedt handtekeningen aan aan burgemeester Van Der Have.

Fred Rohde biedt handtekeningen aan aan burgemeester Van Der Have.

Kruyt NLC 10 feb 1977 verbod

 

Omwonenden voeren samen met De Vereniging Voorkomen is Beter actie tegen asbestlozing door Eternitfabriek Kruyt in Leiderdorp …

 

Staal LD 30 juli 1974

Bewoners uit Staalwijk strijden met het MAN tegen uitstoot van gevaarlijke stoffen en lawaaioverlast van de Hollandse Constructiegroep (HCG) met een fabriekscomplex van de RMM, HCW en NEM aan de Herenstraat. Met succes … 

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 1982 houdt de afdeling Leiden een avond in de Leidse Schouw. De belangrijkste wapenfeiten van de afdeling worden getoond dmv een epidiaskoop, samenstelling en presentatie Fenna Vergeer

 

De SP heeft de vereniging “Voorkomen Is Beter” (VIB) opgericht om zich in te zetten voor preventie en een solidaire en betaalbare gezondheidszorg …

VIB protesteert tegen bezuinigingen op ‘handen aan het bed’ …

VIB verzamelt steun voor een ‘medicijnenpaspoort’ … 

rs22944_img316

Salarissen specialisten kunnen omlaag …

Huis van een specialist …

Academisch ziekenhuis Leiden, 1982

Academisch ziekenhuis Leiden, 1982

 

 

Bouw van het Academisch Ziekenhuis (AZL, nu LUMC) in problemen door Rijksbezuinigingen …

Joke van Ballegooyen

Joke van Ballegooijen

 

 

 

 

Laten zien dat het anders kan. SP heeft drie eigen medische centra in NL opgericht en een in Nicaragua, met artsen in loondienst …

De SP maakt zich sterk voor preventieve geneeskunde, bijv. bevolkingsonderzoeken voor borst- en baarmoederhalskanker, een medicijnenpaspoort …

stadhuis

stadhuis

 

Volgende week is er een nieuwe gemeenteraad. De SP zal dan haar intrede doe en de mening van de gewone mensen vertegenwoordigen …

rs22948_img320

Wethouders Fase en Bordewijk vertegenwoordigen de gemeente bij het EBR. Standpunt SP: winst niet naar Shell en Esso, maar terug naar verbruikers en naar werkgelegenheid …

 

rs22949_img321

Gemeente moet belastingen voor volkstuinen laag houden …

rs22950_img322

 

 

Zo ook voor kleine boten en woonboten …

zwembad De Zijl Fenna met Peter en Robert

zwembad De Zijl
Fenna met Peter en Robert, LD 21mei1982

 

SP verzet zich tegen korting op schoolzwemmen en afschaffing jeugdtarief

rs22952_img324

Clos & Leembruggen

Er is veel werk uit Leiden verdwenen. Winst telt, werkgelegenheid gaat verloren, omdat er geen zeggenschap over de kapitaalstromen is …

rs22953_img325

Grofsmederij

1-mei - demonstratie in de Haarlemmerstraat 1981.

1-mei – demonstratie, Haarlemmerstraat, 1981

 

 

 

 

 

 

SP stelt voor een gemeentelijk bouwbedrijf op te richten. Werkdruk in het onderwijs verminderen door minder lesuren en kleinere klassen levert werkgelegenheid op. In de gezondheidszorg zijn meer handen aan het bed nodig. Zie werkgelegenheidsplan in Verkiezingen Gemeenteraad 2 juni 1982 …

rs22954_img326

Bureaucratie op het stadhuis …

Huursubsidieformulier al eens ingevuld?rs22955_img327

Bij de SP-Hulp- en Informatiedienst kunt u terecht voor hulp bij het invullen formulieren …

 

 

Politiek bestuurder krijgt publiek salaris, maar weet niet hoe een gewone belastingbetaler leeft …

rs22956_img328

Huis wethouder Waal …

rs22957_img329

 

Hiervoor is er wel gemeentegeld (ronde trap) …

 

blokkade kruispunt 22 januari1980 LC 23/1/79

blokkade kruispunt 22 januari 1980 LC 23/1/79

 

SP-Hulp- en Informatiedienst organiseert samen met omwonenden een bezettingsactie van gevaarlijke kruispunt W de Zwijgerlaan. Er komt een tunnel bij de Kooilaan, 2e tunnel wordt op gestudeerd …

 

 

rs22958_img330

Beestenmarkt met molen De Valk

 

De SP maakt zich sterk voor betere coördinatie gemeentelijke diensten. Er is ergernis over het 4 keer openbreken voor eerst nieuwe bestrating, daarna gasleiding, riolering, kabel-tv, etc …

 

Afsluitende woorden: We hebben een beeld gegeven van allerlei kleine en grote problemen in onze stad. We hebben laten zien, dat het nodig is dat mensen hun krachten bundelen en voor hun rechten opkomen. Op de SP kunnen ze daarbij rekenen. Na 2 juni ook in de Leidse gemeenteraad!

De genoemde acties zijn te vinden in het keuzemenu wonen, milieu, gezondheid, werk en inkomen, verkiezingen